Nguyễn Thị Minh Anh

- Học vấn: Cử nhân chuyên ngành Quan hệ Công chúng Chuyên nghiệp, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Kinh nghiệm làm việc:

Võ Trần Thảo Hiền

- Học vấn: Đại Học

- Kinh nghiệm làm việc:

Dương Linh Trang

- Học vấn:

- Kinh nghiệm làm việc:

Nguyễn Trang Nhung

- Học vấn:

- Kinh nghiệm làm việc:

Nguyễn Ngọc Bích

- Học vấn: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Kinh nghiệm làm việc:

Đinh Thị Hồng Nhung

- Học vấn: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Kinh nghiệm làm việc:

Nguyễn Linh Nhi

- Học vấn: Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền

- Kinh nghiệm làm việc:

Hồ Thị Phương Anh

- Học vấn: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Kinh nghiệm làm việc:

Trần Mạnh Hải

- Học vấn: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

- Kinh nghiệm làm việc:

Phạm Ngọc Tân

- Học vấn:

- Kinh nghiệm làm việc:

Nguyễn Hải Anh

- Học vấn: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Kinh nghiệm làm việc:

Nguyễn Quang Anh

- Học vấn: Học viện báo chí và tuyên truyền

- Kinh nghiệm làm việc:

Vũ Kiều Anh

- Học vấn: Kinh Tế Quốc Dân

- Kinh nghiệm làm việc:

Hoàng Thảo Ngân

- Học vấn: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Kinh nghiệm làm việc:

Đặng Như Ngọc

- Học vấn: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Kinh nghiệm làm việc:

Đặng Thị Thu Hương

- Học vấn:

- Kinh nghiệm làm việc:

Phan Nhật Thuỳ

- Học vấn: Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng

- Kinh nghiệm làm việc:

Bùi Hồng Hải

- Học vấn:

- Kinh nghiệm làm việc:

Nguyễn Bảo Ngọc

- Học vấn: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Kinh nghiệm làm việc:

Hoàng Minh Đức

- Học vấn: Học viện Báo chí và Tuyên Truyền

- Kinh nghiệm làm việc:

Đào Phương Ngân

- Học vấn: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Kinh nghiệm làm việc:

Nguyễn Ngọc Hoàng Thy

- Học vấn: Đại học kinh tế TP HCM

- Kinh nghiệm làm việc:

Bùi Uyên

- Học vấn: Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn

- Kinh nghiệm làm việc:

Nguyễn Thị Kiều Oanh

- Học vấn: Đại học Thương Mại

- Kinh nghiệm làm việc:

Lê Thư

- Học vấn:

- Kinh nghiệm làm việc:

Giang Khánh Huyền

- Học vấn: Học viện Báo chí và Tuyên Truyền

- Kinh nghiệm làm việc:

Đặng Phương Uyên

- Học vấn: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Kinh nghiệm làm việc:

Nguyễn Thị Thanh Thảo

- Học vấn:

- Kinh nghiệm làm việc:

Nguyễn Ngọc Diệp

- Học vấn: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Kinh nghiệm làm việc:

Vũ Ngọc Mai

- Học vấn: Đại Học Ngoại Thương

- Kinh nghiệm làm việc:

Phạm Thu Hằng

- Học vấn: Đại Học Ngoại Thương

- Kinh nghiệm làm việc:

Nguyễn Thanh Hằng

- Học vấn:

- Kinh nghiệm làm việc:

Nguyễn Thị Thanh Hải

- Học vấn:

- Kinh nghiệm làm việc:

Chử Quang Hưng

- Học vấn:

- Kinh nghiệm làm việc:

Trần Thị Mỹ Hạnh

- Học vấn:

- Kinh nghiệm làm việc:

Huy

- Học vấn:

- Kinh nghiệm làm việc:

Phùng Thị Loan

- Học vấn:

- Kinh nghiệm làm việc:

Dương Hoài Thu

- Học vấn: Đại Học

- Kinh nghiệm làm việc:

Nguyễn Thúy Diệu

- Học vấn:

- Kinh nghiệm làm việc:

Vũ Thị Hải Yến

- Học vấn: Tốt nghiệp loại Giỏi ngành Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Kinh nghiệm làm việc:

Nguyễn Minh Thu

- Học vấn:

- Kinh nghiệm làm việc:

Thuỳ Linh

- Học vấn:

- Kinh nghiệm làm việc:

Dương Hương Quỳnh

- Học vấn:

- Kinh nghiệm làm việc:

Nguyễn Thị Thanh Ngân

- Học vấn:

- Kinh nghiệm làm việc:

Cá nhân

- Học vấn: Sinh viên năm tư, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Kinh nghiệm làm việc:

Linh Chi

- Học vấn:

- Kinh nghiệm làm việc:

Nguyễn Thị Uyên

- Học vấn:

- Kinh nghiệm làm việc:

Đỗ Quang Huy

- Học vấn:

- Kinh nghiệm làm việc:

Phạm Trần Hiệp

- Học vấn: Đang theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Kinh nghiệm làm việc:

Đoàn Thị Hà Thanh

- Học vấn:

- Kinh nghiệm làm việc:

Lê Thị Kim Ngân

- Học vấn:

- Kinh nghiệm làm việc: