Lê Quốc Vinh

Tổ chức / Công ty: Le Bros

Các dự án từng triển khai:
Đẹp Fashion Show, Tạp Chí Doanh Nhân,

Đỗ Thị Hải Đăng

Tổ chức / Công ty: TGĐ công ty Le Bros

Các dự án từng triển khai:

Nguyễn Thị Thanh Hải

Tổ chức / Công ty: T&H Communications

Các dự án từng triển khai:
GE, Citibank, VIB, AeonMall, CapitalLand, Lotte, Adidas, Canifa ..