HSBC sử dụng quảng cáo DOOH kích thích thực vật phát triển

Tháng 11 vừa qua, ngân hàng HSBC Hoa Kỳ đã ra mắt chiến dịch quảng cáo “The Lifegiving Light” (tạm dịch: Ánh sáng của sự sống). Đây là chiến dịch nhằm thúc đẩy sự phát triển của thực vật trên toàn thành phố, nhấn mạnh cam kết về sự phát triển bền vững của HSBC.

 

Trong thời điểm diễn ra Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP26) tại Scotland, ngân hàng HSBC Hoa Kỳ đã kết hợp với agency Wunderman Thompson để khởi động chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số ngoài trời (OOH) mang tên “The Lifegiving Light”.  

Hoạt động chính của chiến dịch là sử dụng những biển quảng cáo kỹ thuật số phát ra ánh sáng xanh, là ngưỡng ánh sáng giúp thực vật phát triển, hấp thụ chất diệp lục và quang hợp. Trên mỗi biển quảng cáo sẽ hiển thị thông điệp của HSBC: ““What if blue light from an ad could help NYC stay green?” (tạm dịch: Nếu ánh sáng xanh từ một biển quảng cáo có thể giúp thành phố New York mãi xanh?).

Quảng cáo sử dụng ánh sáng xanh thích hợp với thực vật

 

Các biển quảng cáo sẽ được chạy tại các nhà chờ xe buýt và các màn hình LinkNYC trên khắp Manhattan, Queens và Bronx. Những địa điểm được chọn để đặt biển quảng cáo đều là những nơi có thảm thực vật và không gian xanh. Thông điệp của chiến dịch cũng dự kiến đạt được hơn 22 triệu lượt xem. 

Biển quảng cáo được sắp xếp tại những địa điểm trên khắp thành phố

 

Khởi động chiến dịch kỹ thuật số với các biển quảng cáo ngoài trời là một phần của chiến dịch lớn hơn sẽ kéo dài trong vòng 6 tuần. Đây là chiến dịch xoay quanh các chủ đề chính của HSBC bao gồm: cơ sở hạ tầng bền vững, tương lai của thành phố, công nghệ khí hậu và cam kết về tính bền vững. Ngoài ra HSBC cũng đầu tư 1 nghìn tỷ USD để giúp 1,5 triệu khách hàng trên toàn thế giới thực hiện mục tiêu không phát thải carbon (net-zero).

Chiến dịch của HSBC là một trong những chiến dịch sáng tạo thể hiện sự cam kết về tính bền vững và thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Bạn biết những chiến dịch nào tương tự hãy chia sẻ với Marcomjobs nhé!