Lê Quốc Vinh

Đơn vị công tác: Le Bros

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Quản trị Truyền thông, Xử lý Khủng hoảng, Báo chí

Các dự án từng triển khai:
Đẹp Fashion Show, Tạp Chí Doanh Nhân,

Đỗ Thị Hải Đăng

Đơn vị công tác: TGĐ công ty Le Bros

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Tư vấn Truyền Thông, Quản trị Thương Hiệu

Các dự án từng triển khai:

Nguyễn Thị Thanh Hải

Đơn vị công tác: T&H Communications

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Quan hệ Báo chí, Tổ chức Sự Kiện, Xử lý Khủng hoảng trên báo chí

Các dự án từng triển khai:
GE, Citibank, VIB, AeonMall, CapitalLand, Lotte, Adidas, Canifa ..

TS. Phạm Hải Chung

Đơn vị công tác:

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

Các dự án từng triển khai:

TS. Nguyễn Ánh Hồng

Đơn vị công tác: Học Viện Báo chí và Tuyên Truyền

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Truyền Thông Chính Sách, Văn Hóa Việt Nam

Các dự án từng triển khai:

ThS. Lê Thị Thuỳ Linh

Đơn vị công tác: Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Quan Hệ Công Chúng, Quảng Cáo

Các dự án từng triển khai: