Metis Post Studio

Metis Post Studio là một đơn vị xử lý Hậu kỳ Film/Video chuyên nghiệp có trụ sở tại Hà Nội.

Dịch vụ bao gồm:

- Tư vấn, quản lý dữ liệu

- Dựng phim

- Hoà âm

- Chỉnh màu

- VFX - SFX

- Mastering

 

* Facebook: https://www.facebook.com/MetisPostStudio

*Ngoài ra bạn cũng có thể kết nối với Mr. Hải - một người bạn của Marcomjobs: https://www.facebook.com/Hai.kbz